Pingisgurut ry. | Hallitus

Hallitus:

Pingisgurut ry. hallitus
Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita sekä päättää yhdistyksen asioista.

 

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano 2017-2019:

Puheenjohtaja:
Vesa Peltovirta

Varapuheenjohtaja:
Jukka Kalliomäki

Sihteeri/rahastonhoitaja:
Rami Peltovirta

Jäsenet:
Arto Anttila
Kalle Anttila

Varajäsenet:
Markus Palmroth
Kari Peltovirta

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaan helmi- maaliskuussa. Yhdistyksen asiakirjat päätöksineen löydät Päätökset -sivulta. Yhdistyksemme säännöt löydät Säännöt -sivulta.

Hallituksen tehtävänä on:
• johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja
yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä toteuttaa päätökset
• tehdä aloitteita ja esityksiä yhdistyksen päämäärien saavuttamiseksi
• edustaa yhdistystä ja käyttää sen puolesta puhevaltaa
• päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta
• valmistaa ja esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kutsua kokoukset koolle
• pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta
• päättää kaikista sellaisista yhdistyksen juoksevista asioista, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokouksen vastuulle